אותות ופרסים

אותות ופרסים

  • אות עמית כבוד של המרכז האקדמי רופין (2017)
  • פרס יגאל אלון למעשה מופת חלוצי (2016)
  • אות השר להגנת הסביבה (2015)
  • פרס בוני ציון של נפש בנפש (2014)
  • אות הנשיא למתנדב (2011)