אותות ופרסים

אותות ופרסים

 

  •  ג'וזף גיטלר הוכרז כאחד מ50 היהודים המשפיעים בעולם
  • ג'וזף גיטלר הוכרז כאיש השנה על ידי רוטרי רעננה (2018)
  • פרס כוהון (2018)
  • פרס החמלה לילדים ונוער בסיכון (2018)
  • אות עמית כבוד של המרכז האקדמי רופין (2017)
  • פרס יגאל אלון למעשה מופת חלוצי (2016)
  • אות השר להגנת הסביבה (2015)
  • פרס בוני ציון של נפש בנפש (2014)
  • אות הנשיא למתנדב (2011)