דו"ח אובדן מזון והצלת מזון בישראל

דו"ח אובדן מזון והצלת מזון בישראל

במה עוסק הדו"ח?

הדו”ח הלאומי לאובדן והצלת מזון בישראל, המוגש ע”י לקט ישראל ו-BDO, מתפרסם זו השנה השלישית ומתמקד מדי שנה באובדן המזון בתחומים שונים ומגדיר את היקפה המשמעותי של הבעיה. כך, בשנה הראשונה עסק הדו"ח באובדן מזון בחקלאות ובשנה השניה באובדן מזון בתחום המוסדי (בתי מלון, מסעדות, חדרי אוכל וכיו"ב).

הדו”ח הנוכחי כולל, לראשונה, מודל מפורט לאומדן אובדן המזון במקטע קמעונאות והפצה (ברשתות השיווק, בשווקים הפתוחים, במכולות השכונתיות, ועל ידי קמעונאים קטנים).

מהי בעית אובדן המזון?

אובדן מזון מתייחס למזון אשר היה מיועד למאכל אדם ומסיבות שונות התקלקל או בוזבז ולא נאכל על ידי האדם. אובדן מזון מתרחש בכל שלבי אספקת המזון, החל משלבי הייצור, האחסון, האריזה והעיבוד, ועד לשלבי הקמעונאות והצריכה.

על פי אומדני דו”ח אובדן המזון הלאומי 2017 שנערך ע”י לקט ישראל ו-BDO , היקף אובדן המזון בישראל עומד על 2.3 מיליון טון, בשווי של 19.5 מיליארד ₪, כ-33% מהיקף ייצור המזון בישראל. מתוכו, ישנו אובדן של מזון בר-הצלה, כלומר מזון הראוי למאכל, בהיקף של כ-1.1 מיליון טון ובשווי של 7 מיליארד ₪.

מהן המסקנות העיקריות?

הדו”ח הנוכחי כולל, מודל מפורט לאומדן אובדן המזון במקטע קמעונאות והפצה. היקף אובדן המזון במקטע זה הסתכם השנה ב-400 אלף טון ובשווי של 4.2 מיליארד שקלים. היקף אובדן המזון בר ההצלה במקטע זה הוא כ 3- מיליארד ₪ המהווים כמחצית מסך היקף המזון האבוד בר-ההצלה בישראל. גורמי האובדן העיקריים במקטע זה הינם תוקף קצר, פגמים אסטטיים במוצר, פגמים באריזה ומזון שניזוק.

אנו תקווה כי הדו”ח יניע את מקבלי ההחלטות בישראל לעבור משלב ההצהרות לשלב המעשים, ולגבש מדיניות לאומית שתביא לשינוי של ממש בדפוסי הצלת המזון בישראל.