Menu

סדנאות 'תזונה לחיים' מחוללות שינוי

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לקט ישראל מקיים מזה 8 שנים סדנאות 'תזונה לחיים' במטרה להעניק למשתתפים ידע וכלים שימושיים ופשוטים ליישום, לקיום אורח חיים בריא בתקציב מוגבל.

בשנת 2016 יזם לקט ישראל 50 סדנאות בקרב אוכלוסיות במצב סוציואקונומי נמוך בכל הארץ. הסדנאות נערכו בעמותות, בין היתר תוך שיתוף פעולה עם עמותת אשלים-ג'וינט ועם המעונות הרב-תכליתיים של הרשתות ויצו ואמונה, עם קרן רש"י בתכניות נושמים לרווחה ומרכזי עצמה ועמותות שונות. לראשונה נערכו השנה סדנאות גם במגזר הבדואי בשגב שלום וברהט, על ידי דיאטנית מהמגזר.

מחלקת תזונה ובטיחות מזון ערכה סקר רטרואקטיבי מקיף הבודק את השפעת הסדנאות על תזונת הנזקקים. הנתונים הבולטים מראים כי בזכות הסדנאות התרחש שינויי מהותי בהרגלי האכילה של הנזקקים. חלה עליה בצריכת פירות וירקות בקרב הנזקקים וכן אומצו הרגלי אכילה  בקרב המשפחות.  לקט ישראל  ממשיך ליזום גם בשנה זו סדנאות ומרחיב את היקפן, במטרה להגיע ליותר נזקקים בכל הארץ.

לקט ישראל

לקט ישראל