שותפינו לעשייה

שותפינו לעשייה

אנשי מקצוע בהתנדבות

יוסף כהן, צלם