אוכל הוא אף פעם לא רק אוכל, גם עבור הממשלה הבאה

old3

מאת גידי כרוך, מנכ"ל לקט ישראל אוכל הוא עניין תרבותי ורגשי, הוא שפה בינלאומית. אנחנו מביעים אהבה באמצעות האוכל שאנחנו טורחים להכין עבור אהובינו, אנחנו מתנחמים באמצעות אוכל ואנחנו מפנקים באמצעותו. אירועים נערכים סביב שולחנות עמוסים, לפני ואחרי טקסים מוגש כיבוד, בעלי השמחה נמדדים לפי מספר המנות ואיכותן ובעת אבל, לא עלינו, מרבית המנחמים יגיעו […]