Menu
  • פוסטים
  • החשיפה התקשורתית של דו"ח אובדן המזון והצלת המזון

החשיפה התקשורתית של דו"ח אובדן המזון והצלת המזון

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הדו”ח הלאומי לאובדן והצלת מזון בישראל, המוגש ע”י לקט ישראל ו-BDO, מתפרסם זו השנה הרביעית. הדו"ח מתמקד מדי שנה באובדן המזון במקטעים השונים בשרשרת אספקת המזון ומגדיר את היקפה המשמעותי של הבעיה. כך, בשנה הראשונה עסק הדו"ח באובדן מזון בחקלאות, בשנה השניה באובדן מזון בתחום המוסדי (בתי מלון, מסעדות, חדרי אוכל וכדומה) ובשנה השלישית באובדן מזון בתחום הקמעונאות וההפצה. 

הדו”ח הנוכחי כולל, לראשונה, מודל מפורט לאומדן אובדן המזון במקטע הצריכה הביתית של משקי הבית בישראל.

לקט ישראל

לקט ישראל