מחלקת משאבי אנוש

בארגון לקט ישראל מאמינים כי המשאב החשוב ביותר לארגון הוא המשאב האנושי, ללא עובדים  איכותיים ומתאימים הארגון לא יצליח לעמוד במשימותיו ומטרותיו.

מחלקת משאבי האנוש אמונה על גיוס העובדים המתאימים ביותר, שימור העובדים הקיימים תוך העלאת רמת מחויבותם באמצעות ייזום פעילויות לרווחתם המשפיעות על סביבת העבודה, האווירה הנעימה וכן כלל התרבות הארגונית.  בנוסף המחלקה אמונה על הדרכות והכשרות לעובדים, על פיתוח וחיזוק התרבות הארגונית, אחריות על קליטה ופיטורים תוך מיצוי כלל הזכויות המגיעות לעובד וכן בטיפול ופתרון קונפליקטים בעת הצורך.