LeketLemaanIsrael-17

כמות התוצרת
החקלאית הישראלית היא

עצומה!

לא חראם?!

לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, תומך בחקלאות ישראלית מקומית וקורא לכם.ן להעדיף רכישה של תוצרת חקלאית כחול לבן.

מטרת העצומה

בחתימה על עצומה זו את/ה מביע/ה את נכונותך לתמוך בחקלאות ישראלית מקומית, ולהעדיף רכישה של תוצרת חקלאית ישראלית.

אנו קוראים לכם.ן: אנשים פרטיים, עסקים וקהילות להעדיף פירות וירקות מתוצרת מקומית על פני יבוא.

למה להעדיף תוצרת ישראלית?

  • חיזוק הכלכלה המקומית
  • טרי יותר, בריא יותר, טעים יותר
  • שימור המורשת החקלאית

הצטרפו אלינו ויחד נעלה את הנושא לסדר היום הציבורי.
העצומה תוגש לנשיא המדינה.

הצטרפו לעצומה

דילוג לתוכן