חזון ומשימת הארגון

החזון

הצלת כל עודפי המזון הראויים והמזינים בישראל
למען אלה הזקוקים להם

המשימה

 לקט ישראל יוביל את תחום הצלת עודפי המזון האיכותיים והמזינים.
יפעל באופן יעיל ויאפשר נגישות גבוהה למזון זה
לכל מי שזקוק לו בישראל