תכנית הכריכים – נבט

תכנית הכריכים לילדים הוקמה לראשונה ב-2006, במטרה לסייע לתלמידים רעבים על ידי אספקת מצרכים להכנת כריכים טריים ומזינים בבתי ספר בכל רחבי הארץ. בשנים 2014-2015 הוחלט על הפרדת תכנית הכריכים מלקט ישראל והקמת ארגון נפרד בשם ‘נבט’, במטרה לאפשר לתכנית זו לצמוח ולאפשר מענה רחב לצורך ההולך וגדל של מאות אלפי ילדים ובני נוער בסיכון, בכריך טרי ומזין כל בוקר.

ארגון נבט הוקם הלכה למעשה בתחילת 2016 כחברה לתועלת הציבור (חל”צ) והוא ממשיך לקבל את כל התמיכה הניהולית והתפעולית מלקט ישראל.

בישראל חיים כיום מאות אלפי ילדים ובני נוער שהולכים מדי יום לבית הספר רעבים, מבלי שאכלו ארוחת בוקר, וללא כריך בתיקם. יתרה מכך: רובם גם לא יזכו לארוחה חמה בהמשך היום. פגיעתו של הרעב בילדים הינה כפולה; נזק התפתחותי ובריאותי יחד עם חוסר ריכוז בלימודים בשל תחושת הרעב, ולכן רבים מהם נפלטים ממערכת החינוך, דבר הפוגע גם בסיכוייהם לעתיד יציב ובטוח.
פעילות תכנית הכריכים כוללת פנייה ורישום של בתי הספר, תכנון ההרכב התזונתי לכריכים, רכישת ואספקת המצרכים והמוצרים הנלווים, הכנת הכריכים בפועל בבתי הספר וכן בקרת בטיחות מזון.

בשנת הלימודים 2015 סופקו באמצעות ‘נבט’, תכנית הכריכים מצרכים לכ-1,300,000 כריכים שחולקו לכ-7,500 ילדים ובני נוער רעבים בגילאי 18-6 מכל מגזרי האוכלוסייה, בכ-130 בתי ספר, ב-40 ערים ורשויות מקומיות.

מודל הפעילות

פנייה והרשמה של בתי הספר

בתחילתה של כל שנת לימודים מקבל ‘נבט’ מבתי הספר המשתתפים, ובהן מספרי התלמידים הזכאים לכריכים – על פי קריטריונים של בית הספר ו/או מחלקת הרווחה של הרשות המקומית, וכן רשימה של המוצרים המבוקשים.

תכנון הרכב הכריכים

נבט’ מקפיד לספק לבתי הספר מוצרי מזון בעלי ערכים תזונתיים גבוהים, שנבחרים בשיתוף עם תזונאית הארגון’.

אספקת המצרכים

הארגון מספק לבתי הספר מצרכים להכנת הכריכים, וכן מוצרים נלווים כמו שקיות לכריכים, מפות, כפפות סינרים וכד’. המוצרים אינם מתקבלים בתרומה אלא נרכשים מהיצרנים, על פי רוב במחירים מוזלים, במימון תרומות על ידי חברות עסקיות התומכות בפרויקט.

הכנת הכריכים

הכנת הכריכים מתבצעת בתוך בתי הספר, על ידי מתנדבים ו/או חברי צוות בית הספר, ולעתים גם על ידי התלמידים, שנרתמים למשימה בתורנות.

ביקורת בטיחות מזון

לקט ישראל שולח בקרים מטעמו לביצוע בדיקות איכות בעת הכנת הכריכים, שמטרתן להבטיח את איכות הכריכים. הבקרים עוברים הכשרה על ידי תזונאית הארגון, עורכים ביקורי פתע בבתי הספר שהוקצו להם פעם בחודש, ומגישים דוחות על ממצאיהם לתזונאית ולמנהלת פרויקט הכריכים – שפועלות לתיקון ליקויים שהתגלו.

השפעה

לפרויקט הכריכים לילדים יש השפעה מרחיקת לכת על חייהם ועתידם של ילדים בסיכון הזכאים לכריך. במקרים רבים, ילדים שבעבר נשרו מבית הספר, או נעדרו לעתים קרובות, קמים בבוקר ומגיעים למסגרת החינוכית – ולו רק על מנת לקבל כריך. הכריך שמשביע את רעבונם, וכן התחושה שמישהו טרח באכפתיות כדי להכינו עבורם, מאפשרים להם להתרכז בלימודיהם, ולרכוש השכלה המהווה בסיס לעתידם.

מטרות ויעדי התוכנית לעתיד

  • הרחבת תכנית הכריכים לפרויקט לאומי בן מאות אלפי כריכים מדי בוקר.
  • הפיכתה לחלק מתוכנית ההזנה בבתי הספר, תוך הגדלת המודעות לנושא תזונה בריאה
    בבתי הספר.
  • הרחבת שיתוף הפעולה עם הממשלה בשיתוף רשויות מקומיות, חברות עסקיות , ארגונים פילנתרופים ותורמים פרטיים כדי לענות על צורך גובר והולך של ילדים ובני נוער נזקקים לביטחון תזונתי במהלך יום הלימודיםנזקקים לביטחון תזונתי במהלך יום הלימודים

כיום, לאחר תחילת הפעילות  במסגרת החל”צ, פועלת התכנית על מנת להשיג את המטרות והיעדים שהוגדרו לה תוך הרחבה של שיתופי הפעולה והמשאבים העומדים לרשותה, כדי להגיע לכל ילד ובן נוער הנזקק לכריך במהלך יום הלימודים.