מחלקת עמותות

מחלקת עמותות באנר

מחלקת עמותות אחראית על הקשר השוטף בין ‘לקט ישראל’ לבין מאות עמותות ‘חבר לקט’ ברחבי הארץ.

מחלקת עמותות אחראית על הקשר השוטף בין ‘לקט ישראל’ לבין מאות עמותות ‘חבר לקט’ ברחבי הארץ.

קשרי העבודה עם העמותות מבוססים על שיתוף, יעילות מרבית ושקיפות מלאה. הדגש בקשרי עבודה אלו הוא על איסוף המזון וחלוקתו בכל רחבי הארץ, שמירה על בטיחותו והבטחת האתיקה בהתנהלות וביחסי העבודה. בנוסף, עוסקת המחלקה בתפעול האיסוף והחלוקה של מזון מבושל, הידוע כלקט לשולחן.

המחלקה פועלת על פי מודל פעילות מוקפד שבאמצעותו מתנהל הקשר בין הארגון לעמותות: תהליך בחירה קפדני של עמותות ‘חבר לקט’ על פי קריטריונים בדוקים וברורים, שמירה על בטיחות המזון וכן סיוע בציוד ובתשתיות. 

כל אלה הינם צעדים חיוניים המאפשרים מימוש מיטבי של יעדי הארגון: אספקה שוטפת של מזון איכותי ומזין לנתמכים, תוך הקפדה מרבית על בטיחות המזון. בנוסף, עוסקת המחלקה באיסוף מזון מבושל.

 

לקט לשולחן מהווה חלק מתחום האחריות של מחלקת עמותות ועוסק בהצלת ארוחות מבושלות עודפות שנותרו במטבחיהם של ארגונים, כגון: מטבחים מוסדיים, בסיסי צה”ל, בתי מלון, אולמות אירועים ועוד. הארוחות המבושלות, העשירות בחלבונים ופחמימות, נארזות ומועברות ישירות מספקי המזון לעמותות ובתי התמחוי, באמצעות עובדי ומתנדבי לקט לשולחן בכל רחבי הארץ.

בשנת 2018 הוצלו בדרך זו 2,200,000 ארוחות וחולקו ל-200 עמותות ‘חבר לקט’ ובתי תמחוי.

מודל פעילות מחלקת העמותות

בחירת העמותות

העמותות ‘חבר לקט’, המקבלות מזון מהארגון, נבחרות בקפידה, על פי קריטריונים מוסדרים שקבע הארגון. עמותה שנבחרה חותמת על אמנה, המסדירה את תהליך העבודה, וכוללת זכויות וחובות שבין לקט ישראל לבין עמותת ‘חבר לקט’. העמותה מתחייבת באמנה זו לשמור על אתיקה ועל כבוד האדם, להקפיד על בטיחות המזון שהיא מחלקת ולחלק את המזון חינם לאנשים הזקוקים לו.

חלוקת המזון

לקט ישראל מחלק לעמותות ‘חבר לקט’ ירקות ופירות מגוונים באמצעות הלקט החקלאי והגידול העצמי ועודפי מזון מבושל מלקט לשולחן. החלוקה מתבצעת על פי מפתח החלוקה השוויוני, תוך התחשבות במגוון גורמים: מספר הנתמכים וסוגי האוכלוסיות הנתמכות על ידי כל עמותה (קשישים, ילדים, משפחות וכד’), מוצאם, המלצות התזונאית וכן התנאים הפיזיים ושטחי האחסון במתקני העמותה.

סיוע בבניית תשתיות

על פי החלטת ועדת התשתיות של לקט ישראל, מסייע הארגון לעמותות לרכוש ולהתקין תשתיות הדרושות לאחסון נכון, יעיל ובטיחותי של המזון, באמצעות מחלקת עמותות ומחלקת הרכש. סיוע זה מאפשר לעמותות לשרת באופן ראוי יותר את הנתמכים, להגדיל את מספרם ובו בעת להקפיד בצורה טובה יותר על נוהלי בטיחות המזון, ולעבוד ביעילות ובבטיחות.

מודל פעילות מחלקת עמותות

בחירת העמותות

העמותות ‘חבר לקט’, המקבלות מזון מלקט ישראל, נבחרות בקפידה, על פי קריטריונים מוסדרים שקבע הארגון. עמותה שנבחרה חותמת על אמנה, המסדירה את תהליך העבודה, וכוללת זכויות וחובות שבין לקט ישראל לבין עמותת ‘חבר לקט’. העמותה מתחייבת באמנה זו לשמור על אתיקה ועל כבוד האדם, להקפיד על בטיחות המזון שהיא מחלקת ולחלק את המזון חינם לאנשים הזקוקים לו.

חלוקת מזון

לקט ישראל מחלק לעמותות ‘חבר לקט’ מזון מהסוגים הבאים: ירקות ופירות מגוונים באמצעות הלקט החקלאי והגידול העצמי; עודפי מזון מבושל מלקט לשולחן; עודפי מזון מהתעשייה. החלוקה מתבצעת על פי מפתח החלוקה השוויוני, תוך התחשבות במגוון גורמים: מספר הנתמכים וסוגי האוכלוסיות הנתמכות על ידי כל עמותה (קשישים, ילדים, משפחות וכד’), מוצאם, המלצות התזונאית וכן התנאים הפיזיים ושטחי האחסון במתקני העמותה.

קשר שוטף

רכזי השטח של מחלקת קשרי העמותות עורכים ביקורות וביקורים בעמותות באופן שוטף:

  • ביקורת עומק: בדיקה מקיפה של פעילות העמותה, משלב קבלת התוצרת מלקט ישראל, אריזתה ועד לסיום החלוקה, כל זאת תוך מילוי טופס לדירוג כלל הפרמטרים הנבדקים תוך הקפדה על בטיחות המזון ונהלי החלוקה.
  • ביקורת בטיחות מזון: בעת הביקור ממלא סייר השטח של לקט ישראל טופס/סקר בטיחות מזון, המדרג את בטיחות המזון בעמותה על פי מדדים שונים. בהמשך מוזנים הנתונים למחשב, שמעניק לעמותה ציון כולל בנושא בטיחות המזון.
  • ביקור מנהלתי: ביקורים מנהלתיים נועדו לשמירה על קשר רצוף עם העמותות. במהלך הביקורים מקשיבים הרכזים לצרכים העולים מהשטח, כולל בקשות והערות הנוגעות לשיתוף הפעולה עם לקט ישראל וכן מחלקים מידעים שונים הכוללים כתבות מקצועיות , סיכומי שת”פים שונים וכד’.

הדרכה

אנשי המחלקה בשיתוף ובהנחיית תזונאית הארגון מעניקים לצוותי העמותות הדרכה מקצועית בנושאי בטיחות מזון ותזונה נבונה, מטמיעים וממליצים על נהלי עבודה והתייעלות. סיירי השטח מחלקים חומרים מודפסים מקצועיים, וחומרי הסבר הנוגעים בנושאים שונים בחיי העמותות.

סיוע בתשתיות

על פי החלטת ועדת התשתיות של לקט ישראל, מסייע הארגון לעמותות לרכוש ולהתקין תשתיות הדרושות לאחסון נכון, יעיל ובטיחותי של המזון, באמצעות מחלקת עמותות ומחלקת הרכש. סיוע זה מאפשר לעמותות לשרת באופן ראוי יותר את הנתמכים, להגדיל את מספרם ובו בעת להקפיד בצורה טובה יותר על נוהלי בטיחות המזון, ולעבוד ביעילות ובבטיחות.

כנסי עמותות

המחלקה יוזמת כנסים לעמותות ‘חבר לקט’, שבהן משתתפים מנהלי ועובדי העמותות.  בכנסים מקבלים המשתתפים עדכונים על הנעשה בלקט ישראל ועל המתרחש בתחום קשרי הממשל וכן הדרכות בנושא בטיחות מזון מפי מומחים בתחום. כנס ייעודי נוסף הוא לעמותות המבשלות במתקניהם.

מודל פעילות מחלקת עמותות

מודל פעילות לקט לשולחן

איסוף המזון

איסוף המזון מתבצע על ידי מספר גורמים: מאות מתנדבי לקט ישראל אוספים מדי לילה עודפי מזון מקניונים, מאפיות וגני אירועים בעוד שהצוות הלוגיסטי של הארגון אוסף מזון במהלך היום, בעיקר מחדרי אוכל תאגידיים, בתי מלון ומבסיסי צה”ל. נציגי עמותות ‘חבר לקט’ מגיעים בעצמם לאסוף את המזון ממקומות שונים, על פי הפניות ספציפיות ממתאם ‘לקט לשולחן’.

אריזה ואחסנה

כל המזון המוצל נארז באריזות ייעודיות, במגשים או במיכלי מזון תרמיים, ומועבר ישירות לעמותה סמוכה.

ניהול הפעילות

הפעילות הפרויקט מנוהלת על ידי צוות ‘לקט לשולחן’ וכוללת: גיוס והפעלת תורמי המזון והמתנדבים, ביצוע התיאומים הנדרשים, ווידוא יישומם של נהלים קפדניים לבטיחות מזון ורישום ותיעוד הנדרש.

מודל פעילות לקט לשולחן

איסוף המזון

איסוף המזון מתבצע על ידי מספר גורמים: מאות מתנדבי לקט ישראל אוספים מדי לילה עודפי מזון מקניונים, מאפיות וגני אירועים בעוד שהצוות הלוגיסטי של הארגון אוסף מזון במהלך היום, בעיקר מחדרי אוכל תאגידיים, בתי מלון ומבסיסי צה”ל. נציגי עמותות ‘חבר לקט’ מגיעים בעצמם לאסוף את המזון ממקומות שונים, על פי הפניות ספציפיות ממתאם ‘לקט לשולחן’.

אריזה ואחסנה

כל המזון המוצל נארז באריזות ייעודיות, במגשים או במיכלי מזון תרמיים, ומועבר ישירות לעמותה סמוכה.

ניהול הפעילות

הפעילות הפרויקט מנוהלת על ידי צוות ‘לקט לשולחן’ וכוללת: גיוס והפעלת תורמי המזון והמתנדבים, ביצוע התיאומים הנדרשים, ווידוא יישומם של נהלים קפדניים לבטיחות מזון ורישום ותיעוד הנדרש.