תרומה באמצעות הדואר או הפקדה ישירה

תרומה באמצעות הדואר או הפקדה ישירה

ניתן לתרום בהמחאה או בהעברה בנקאית ישירות לארגון או לסניפיו ברחבי העולם.

בישראל

הפקדה ישירה:

בנק המזרחי (20), סניף 423, מס’ חשבון 230231

המחאות:

לפקודת לקט ישראל
הכתובת למשלוח:
לקט ישראל
ת.ד. 2297
רעננה

בארה”ב

תרומות במטבע ארה”ב (US$) יש לרשום לפקודת “American Friends of Leket Israel”.
הכתובת למשלוח:

American Friends of Leket Israel
P.O. Box 2090 Teaneck, NJ 07666-1490

בקנדה

תרומות במטבע קנדי (CAD$) יש לרשום לפקודת: Leket Canada
הכתובת למשלוח:

Leket Canada
P.O. Box 63057, University Plaza RPO, Dundas, ON L9H 6Y3

באנגליה

תרומות במטבע אנגלי (GBP) ש לרשום לפקודת Leket UK
הכתובת למשלוח:

Leket UK
CP House
Otterspool Way
Watford
WD25 8HP