מחלקת לוגיסטיקה

מחלקת לוגיסטיקה באנר

האתגר של מערך הלוגיסטיקה של לקט ישראל הוא העברת תרומות המזון מאינספור נקודות בארץ לאינספור נקודות אחרות, תוך שמירה על חיוניות המזון ובעלויות תפעוליות מינימליות שיצדיקו בהיבט הכלכלי – את עצם הפעולה.

האתגר של מערך הלוגיסטיקה של לקט ישראל הוא העברת תרומות המזון מאינספור נקודות בארץ לאינספור נקודות אחרות, תוך שמירה על חיוניות המזון ובעלויות תפעוליות מינימליות שיצדיקו בהיבט הכלכלי – את עצם הפעולה.

הרעיון של לקט ישראל אמנם פשוט – הצלת המזון והעברתו – אך הביצוע מורכב מאוד. האתגר של מערך הלוגיסטיקה של לקט ישראל הוא העברת תרומות המזון מאינספור נקודות בארץ לאינספור נקודות אחרות, תוך שמירה על חיוניות המזון ובעלויות תפעוליות מינימליות שיצדיקו בהיבט הכלכלי – את עצם הפעולה.

המערך הלוגיסטי פועל באופן יעיל ומיישם בפעילותו תפיסות מקצועיות ואסטרטגיות מתקדמות. לארגון מרכז לוגיסטי מתקדם, צי רכבים הכולל כ- 70 כלים ובהם 11 משאיות להובלה בקירור ומשאיות במיקור חוץ, שיטות עבודה קפדניות, מערך מתנדבים מרגש וצוות עובדים מיומן.

מודל הפעילות של מערך הלוגיסטיקה מבוסס על מודלים של לוגיסטיקה המיושמים בחברות גדולות בענף המזון הישראלי. תהליכי העבודה כוללים בין היתר:

 • הזמנת ציוד והובלות
 • ביצוע ההובלות בפועל
 • פריקה ואחסון המזון
 • דיווח מלאי
 • תיאום האספקה לפי מפתח חלוקה
 • הכנת משטחי התרומות ואספקתם לעמותות בהתאם לצרכיהם המשתנים

כל התהליכים ממוחשבים ומלווים ברישום מסודר: פקודות עבודה, תעודות משלוח, תעודות מלאי וכד’.

גישה חדשנית זו יוצאת דופן במגזר השלישי בישראל, חותרת באופן מתמיד לניהול רזה, יעיל וחסכוני, עומדת בבסיס צמיחתו ושגשוגו של לקט ישראל. בזכותה מצליח הארגון להרחיב בהתמדה את פעילותו להצלת מזון מזין ואיכותי, למען האוכלוסיות הזקוקות לו ברחבי מדינת ישראל.

המערך הלוגיסטי פועל באופן יעיל ומיישם בפעילותו תפיסות מקצועיות ואסטרטגיות מתקדמות. לארגון: 2 מרכזים לוגיסטיים מתקדמים, צי רכבים הכולל 11 משאיות להובלה בקירור ומשאיות במיקור חוץ, שיטות עבודה קפדניות, מערך מתנדבים מרגש וצוות עובדים מיומן.

מודל הפעילות של מערך הלוגיסטיקה מבוסס על מודלים של לוגיסטיקה המיושמים בחברות גדולות בענף המזון הישראלי. תהליכי העבודה כוללים בין היתר: הזמנת ציוד והובלות, ביצוע ההובלות בפועל, פריקה ואחסון המזון, דיווח מלאי, תיאום האספקה לפי מפתח חלוקה, הכנת משטחי התרומות ואספקתם לעמותות בהתאם לצרכיהם המשתנים. כל התהליכים ממוחשבים ומלווים ברישום מסודר: פקודות עבודה, תעודות משלוח, תעודות מלאי וכד’.

גישה חדשנית זו יוצאת דופן במגזר השלישי בישראל, חותרת באופן מתמיד לניהול רזה, יעיל וחסכוני, עומדת בבסיס צמיחתו ושגשוגו של לקט ישראל. בזכותה מצליח הארגון להרחיב בהתמדה את פעילותו להצלת מזון מזין ואיכותי, למען האוכלוסיות הזקוקות לו ברחבי מדינת ישראל.

מודל הפעילות של מחלקת הלוגיסטיקה

ניהול ממוחשב

מערך הלוגיסטיקה מתבסס בעיקר על תוכנת ERP לתכנון משאבי ארגון. המערכת מקיימת מעקב מתמיד אחר כל הפעילויות, הציוד והסחורה, מעדכנת את המידע באופן שוטף, ומספקת דוחות לפי דרישה.

קבלת דרישה לציוד מהשטח

תמיכה הלוגיסטית באיסוף המזון מתנהלת באופן ובנוהל מסודר:

 • מתקבלת דרישה לציוד מרכזי השטח.
 • המערך הלוגיסטי נענה לדרישה ושולח את הציוד הנדרש. התרומה מגיעה למרכז הלוגיסטי, מתקבלת בצורה מסודרת ומתועדת, נפרקת ומועברת לטיפול מרכז ההזמנות.

מרכז ההזמנות

מרכז ההזמנות הממוחשב מקבל עדכון שוטף על המלאי המצוי במחסנים ונציגי מרכז ההזמנות דואגים לקשר בין המצוי לבין דרישות העמותות.

 • חלוקת המזון נעשית לפי מפתח החלוקה השוויוני של לקט ישראל, המתבסס על מספר האנשים שמקבלים מזון מכל עמותה (1.5 ק”ג מכל מוצר לכל משפחה).
 • החלוקה מתבצעת תוך הקפדה על  איכות המוצרים הנשלחים בהתאם להעדפות ולצרכים הייחודיים לכל  עמותה ובית ספר.
 • הסדרת החלוקה לפי ימות השבוע – כ-35 עמותות ביום – תוך שאיפה לשמור על ימי חלוקה לעמותות סמוך למועד החלוקה לנתמכיהן כדי לשמור על טריות המוצרים.
 • מדי יום יוצר המרכז קשר טלפוני עם העמותות שאמורות לקבל משלוח תרומה, ומדווח להם מה ייכלל במשלוח.
 • למחרת בבוקר מועמסים המשלוחים על המשאיות ומובלים לעמותות בכל רחבי הארץ. מערך הלוגיסטיקה מנהל מעקב מסודר ומתועד בזמן אמיתי אחרי כל ההובלות והמשלוחים.