מחלקת מתנדבים

מחלקת המתנדבים אחראית על גיוס, קליטה, השמה, הפעלה, ליווי ושימור מתנדבים, ועל התאמת עבודתם לפעילויות ולצרכים השונים של הארגון.

מחלקת המתנדבים אחראית על גיוס, קליטה, השמה, הפעלה, ליווי ושימור מתנדבים, ועל התאמת עבודתם לפעילויות ולצרכים השונים של הארגון.

מאז הקמתו, שם לקט ישראל דגש רב על ערך ההתנדבות, במטרה לקרב את כלל הקהילה לנושאים של הצלת מזון למניעת בזבוז, לרעיון הנתינה, ולערב אותה בעשייה למען אלו הזקוקים לסיוע. בהתאם לגישה זו, מתבסס חלק ניכר מפעילותו של הארגון על עבודתם של מתנדבים. מסירותם של אנשים אלה, העובדים ללא שכר או תמורה חומרית אחרת, מאפשרת לארגון להרחיב ללא הרף את פעילותו החשובה, ליזום פרויקטים נוספים, ולהעניק את המיטב לאוכלוסיות חלשות במדינה.

מתנדבי לקט ישראל פועלים במגוון רחב של פעילויות התומכות באופן ישיר או עקיף בהצלת מזון: התנדבות במיזם קטיף ירקות ופירות בשדות הגידול העצמי, קטיף פירות מתוצרת פרטית וכן באיסוף מזון מבושל מקניונים, מסעדות, אולמות אירועים ועוד. התנדבות במיון ואריזת התוצרת החקלאית במרכז הלוגיסטי של לקט ישראל וכן התנדבות אנשי מקצוע בהתאם לשירותים המקצועיים הנדרשים לסיוע לפעילות השוטפת על פי צורך, בפרויקטים השונים מעת לעת.

בשנת 2019 פעלו בלקט ישראל כ-37,000 מתנדבים.

מודל פעילות מחלקת מתנדבים

צוות מחלקת המתנדבים מונה 3 עובדים קבועים ובן שירות לאומי.

גיוס מתנדבים

 • פניה באופן יזום לגורמים שונים לצורך גיוס מתנדבים לארגון.
 • עדכון המתנדבים על אפשרויות ההתנדבות המתאימות.

השמת מתנדבים

 • התאמתו והשמתו של כל מתנדב לפעילות המתאימה בארגון.
 • תיאום עם קבוצות, חברות וארגונים – על פי העדפותיהם, מספר המתנדבים ומיקומם הגיאוגרפי – על מנת לשלבם בפעילות ההתנדבותית.

שימור מתנדבים

 • מפגשים עם אנשי קשר בארגונים לשם שימור קשרים קיימים.
 • יצירת קשר עם גופים שונים על מנת להשיג הטבות למתנדבים קבועים.
 • תחזוקה שוטפת של רשימות המתנדבים.

ליווי מתנדבים

המחלקה מקפידה להיות קשובה לבקשות המתנדבים, ולתת מענה לצורכיהם במידת האפשר. אחראית מתנדבים מלווה את צוות המתנדבים במרכז הלוגיסטי בשעות הפעילות.

מלגאים

בנוסף למתנדבים מפעילה המחלקה סטודנטים מלגאים, המבצעים משימות תמורת מלגות במוסדות שונים להשכלה גבוהה. צוות המחלקה עוקב אחר פעילות המלגאים, ומדווח באופן מסודר לרכזי המלגות במוסדות האם.

בנות/בני שירות לאומי

מחלקת מתנדבים אחראית על גיוסם, שיבוצם, רווחתם ושמירה על הנהלים הפנימיים והחיצוניים הקשורים בבני/בנות השירות הלאומי וכן על דיווח שעות הפעילות החודשי שלהם ומעקב אחר ימי היעדרות. גיוס בני/בנות השירות הלאומי נעשה בהתאם לדרישות מחלקות הארגון לשנת הפעילות.

מודל פעילות מחלקת מתנדבים

צוות מחלקת המתנדבים מונה 3 עובדים קבועים ו-2 בני שירות לאומי.

גיוס מתנדבים

 • פניה באופן יזום לגורמים שונים לצורך גיוס מתנדבים  לארגון.
 • עדכון המתנדבים על אפשרויות ההתנדבות המתאימות.

השמת מתנדבים

 • התאמתו והשמתו של כל מתנדב לפעילות המתאימה בארגון.
 • תיאום עם קבוצות, חברות וארגונים – על פי העדפותיהם, מספר המתנדבים ומיקומם הגיאוגרפי – על מנת לשלבם בפעילות ההתנדבותית.

שימור מתנדבים

 • מפגשים עם אנשי קשר בארגונים לשם שימור קשרים קיימים.
 • תחזוקה שוטפת של רשימות המתנדבים כולל שליחת עלון עדכון חודשי למתנדבי הארגון לצורך העמקת מעורבותם בפעילות הארגון בכלל והתנדבות בפרט.
 • יצירת קשר עם גופים שונים על מנת להשיג הטבות למתנדבים קבועים.
 • חלוקת אות המתנדב באירוע ההתרמה השנתי של לקט ישראל.

ליווי מתנדבים

 • המחלקה מקפידה להיות קשובה לבקשות המתנדבים, ולתת מענה לצורכיהם במידת האפשר.

מלגאים

בנוסף למתנדבים מפעילה המחלקה סטודנטים מלגאים, המבצעים משימות תמורת מלגות במוסדות שונים להשכלה גבוהה. צוות המחלקה עוקב אחר פעילות המלגאים, ומדווח באופן מסודר לרכזי המלגות במוסדות האם.

בנות/בני שירות לאומי

מחלקת מתנדבים אחראית על גיוסם, שיבוצם, רווחתם, ושמירה על הנהלים הפנימיים והחיצוניים הקשורים בבני/בנות השירות הלאומי וכן על דיווח שעות הפעילות החודשי שלהם ומעקב אחר ימי היעדרות. גיוס בני/בנות השירות הלאומי נעשה בהתאם לדרישות מחלקות הארגון לשנת הפעילות.