LeketLemaanIsrael-17

הרשמה להתנדבות פרטית אצל חקלאי ישראל

ההרשמה מיועדת לקבוצות של עד 9 מתנדבות ומתנדבים

מערכת זו להרשמה להתנדבות אצל חקלאי ישראל נבנתה על ידי ארגון לקט ישראל על מנת לסייע לחקלאים בתקופה מאתגרת זו.

החקלאים מחפשים מתנדבים ומתנדבות לעזרה בקטיף, אריזה, הדליה ועוד.

חלק מהתוצרת החקלאית הזו תגיע בסופו של דבר בחינם לאוכלוסיות נזקקות דרך ארגון לקט ישראל.

יש להירשם רק לאחר שהינך בטוח/ה כי תוכל/י להגיע לפעילות בתאריך שקבעת. 

לידיעתכם – אצל חלק מהחקלאים יש גיל מינימום להשתתפות בפעילות.





לקט ישראל

לקט ישראל

דילוג לתוכן