פרשת תזריע

השבוע בוחן עמית גבריהו את הקשרים בין האכלה, צרעת וזהות דרך שני סיפורים מפתיעים, המוצגים זה לצד זה בהפטרת השבוע. תזריע לקט ישראל ופרשת תזריע קריאת ההפטרה של השבוע מציגה זה לצד זה שני סיפורים, האחד על אוכל והשני על צרעת. אלו החסרים אוכל בחברות שלנו הם לעתים קרובות לא רק עניים, אלא גם מוחלשים […]