קול קורא לחקלאים

הגשת בקשה למענק סיוע

על המיזם

המיזם הוקם על ידי ארגון לקט ישראל בשיתוף חברת שטראוס במטרה לתמוך בחקלאים באזורי הלחימה באמצעות מענקים כספיים, שיסייעו לשקם את החקלאות באזור שנפגע בעקבות מלחמת חרבות ברזל ול"החזיר את החיוך לשדות".

לקט ישראל הינו ארגון הצלת המזון הלאומי. כבר למעלה מ-20 שנה עובד הארגון בשותפות עם חקלאי ישראל למען האוכלוסיות החלשות במדינה.

חברת שטראוס, כחברת מזון ומשקאות המחוברת לחקלאות ישראלית, יצרה לאורך השנים שותפויות ומערכות יחסית ארוכות עם החקלאים והחקלאיות שהפכו לחלק בלתי נפרד מפעילות החברה.

לקט ישראל ושטראוס בחרו יחד לתמוך בחזרתם של חקלאי וחקלאיות הנגב המערבי לשדות ולסייע להם לבנות ענף חדשני וחזק כבסיס לחוסן החברתי והכלכלי של האזור .

הבקשות למענקים, יהיו בסכומים הנעים בין 5,000 ₪  ועד 200,000 ₪, ידונו על ידי ועדה משותפת ויאושרו, בהתאם לשיקול דעת הועדה, ובהתאם לבקשה ולהנמקה שתוגש.

ועדת המענקים תדון בבקשותיהם של מגישים מיישובי הנגב המערבי אשר השדות החקלאיים שלהם ממוקמים עד 20 ק"מ מהגבול עם עזה.

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 1.5.24 בשעה 23:59. בקשות שיתקבלו לאחר המועד, לא ידונו.

מיזם המענקים "קול קורא לחקלאים" הסתיים. לא ניתן להגיש יותר בקשות. תודה.

דברים שחשוב לדעת לפני שמגישים את הבקשה למענק

תנאי סף להגשת הבקשה

בטרם הגשת הבקשה, יש לעבור על תנאי הסף. עמידה בכל תנאי הסף הכרחית להגשת הבקשה:

 1. הינך עוסק יחיד בחקלאות (בעל חברה או עוסק מורשה רשומים כדין בישראל) או אגודה שיתופית רשומה כדין בישראל שחבריה עוסקים בחקלאות עבור האגודה השיתופית (קיבוץ/מושב)
 2. הינך עוסק/ת בעצמך בחקלאות בשטחים בגינם הוגשה הבקשה. אין מניעה להעסקת עובדים נוספים מטעמך
 3. פעילות העסק החקלאי עוסקת במישרין בגידול תוצרת חקלאית למאכל אדם, לרבות פירות ירקות, עלים תבלינים ודבוראים
 4. השטחים החקלאיים בגינם מוגשת הבקשה ממוקמים בנגב המערבי, במרחק של עד 20 ק"מ מהגבול הדרומי עם עזה
 5. המענק ישמש לכיסוי הוצאות של חידוש פעילות חקלאית כתוצאה מנזקי המלחמה. ניתן לבקש את המענק בעבור שכר עבודת פועלים, רכש ציוד חקלאי, תשתיות, החלפה של ציוד שניזוק וכיו"ב
 6. חשבונו של העסק וחשבונם הפרטי של מי מבעלי המניות בעסק אינו מוגבל או מעוקל.
 7. העסק אינו מצוי בהליך חדלות פירעון מכוח חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, לרבות צו פתיחת הליכים, תכנית לשיקום כלכלי של התאגיד, הפעלה זמנית, פירוק התאגיד וכל הליך אחר מכוח חוק חדלות פירעון, ולא מתנהלים נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם
 8. העסק אינו גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, או גוף נתמך כהגדרתו בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

מסמכים שחובה לצרף לבקשה​

א. תצהיר: כחלק מהגשת הבקשה, עליך לצרף תצהיר מאומת על ידי עורך דין, כי הינך מחזיק כדין בשטחים החקלאיים בגינם מוגשת הבקשה, לצורך עיבודים חקלאיים שנועדו לפרנסתך האישית ו/או לפרנסת הקהילה שלך וכי ככל הידוע לך, בדקת והינך היחיד/ה אשר מגיש בקשה למענק עבור השטחים החקלאיים נשוא הבקשה. ללא תצהיר חתום ומאומת לא תוכלו להגיש את הבקשה

ב. מסמכי הקמת עסק/ אישור ניהול עסק חקלאי (אגודה שיתופית, ע"ר, ח"פ)

מידע כללי

 • הגשת בקשה תיעשה בצירוף המסמכים הנדרשים כמפורט במסמך זה עד לתאריך 1.5.24 בשעה 23:59 בקשות שישלחו לאחר המועד, לא ידונו
 • בקשות אשר אינן עומדות בתנאי הסף, לא ידונו
 • בקשות אשר חסרות את המסמכים הנדרשים, לא ידונו
 • בקשות למענקים עבור שטחים חקלאיים זהים אשר תוגשנה על ידי מספר מגישים שונים (מספר בקשות הטוענות להחזקת אותו שטח), לא ידונו ולא תשמע כל טענה נגד לקט ישראל ו/או שטראוס בעניין זה
 • תתאפשר הגשת בקשה למענק לקרוב משפחה אשר מבקש להמשיך את פעילותו של משק חקלאי אשר בעליו החקלאי איבד את חייו בשל המלחמה
 • סכומי המענקים שיאושרו על ידי הוועדה הם סופיים
 • למגיש לא תהיה כל טענה כלפי שטראוס ו/או לקט ישראל בגין החלטה שלא לקיים דיון בבקשה שהוגשה
 • שטראוס ולקט ישראל לא יישאו בכל אחריות ישירה ו/או עקיפה שיכול ותחול כתוצאה מהעברת המענק, לרבות השימוש או תוצאות השימוש בכספי המענק
 • המגיש יישא באחריות הבלעדית לשימוש במענק ולתשלום המיסים וכל תשלום אחר הנדרש על פי כל דין למי מרשויות המדינה בגין כספי המענק שיקבל
 • הטופס להגשת הבקשה מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים

צרו איתנו קשר

תוכלו לפנות אלינו בכל שאלה במייל או בטלפון ונחזור אליכם בהקדם:

הגשת הבקשה

אני מצהיר כי אני עומד בתנאים הבאים. עמידה בתנאים אלו הינה תנאי הכרחי להגשת הבקשה:
קריטריונים נוספים לקבלת נקודות זכות:
 • בקשות שישלחו לאחר ה-1.5.24 בשעה 23:59, לא ידונו
 • בקשות אשר אינן עומדות בתנאי הסף, לא ידונו
 • בקשות ללא צירוף המסמכים הנדרשים, לא ידונו
 • בקשות למענקים עבור שטחים חקלאיים זהים אשר תוגשנה על ידי מספר מגישים שונים (מספר בקשות הטוענות להחזקת אותו שטח), לא ידונו ולא תשמע כל טענה נגד לקט ישראל ו/או שטראוס בעניין זה
 • תתאפשר הגשת בקשה למענק לקרוב משפחה אשר מבקש להמשיך את פעילותו של משק חקלאי אשר בעליו החקלאי איבד את חייו בשל המלחמה
 • סכומי המענקים שיאושרו על ידי הוועדה הם סופיים
 • למגיש לא תהיה כל טענה כלפי שטראוס ו/או לקט ישראל בגין החלטה שלא לקיים דיון בבקשה שהוגשה
 • שטראוס ולקט ישראל לא יישאו בכל אחריות ישירה ו/או עקיפה שיכול ותחול כתוצאה מהעברת המענק, לרבות השימוש או תוצאות השימוש בכספי המענק
 • המגיש יישא באחריות הבלעדית לשימוש במענק ולתשלום המיסים וכל תשלום אחר הנדרש על פי כל דין למי מרשויות המדינה בגין כספי המענק שיקבל
לקט ישראל

לקט ישראל

דילוג לתוכן