תנאי השימוש באתר

תוכן עניינים

הקדמה

ברוכים הבאים לאתר עמותת משולחן לשולחן – לקט ישראל (ע"ר) ("האתר" ו"העמותה" בהתאמה).
מספר העמותה הוא 580407633 וכתובתה ברחוב הסדנא 11, רעננה 4365006. האתר פועל בכתובת www.leket.org ובכל עמוד נחיתה וכתובת נוספת לפי שיקול דעת העמותה.

כל ניסיון לעשות שימוש באתר, לרבות התכנים, המוצרים ו/או השירותים שמוצעים בו, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולמדיניות הפרטיות של האתר הזמינה. האתר עשוי לכלול בנוסף גם כללים והנחיות ספציפיות ו/או שונות בקשר לפעילות, שירותים ו/או מוצרים מסוימים של העמותה ("תנאים נוספים"). כל ניסיון לעשות שימוש באתר מהווה אף הסכמה לתנאים הנוספים. תנאים אלה, התנאים הנוספים ומדיניות הפרטיות יחד: "המסמכים המחייבים".

אנא קרא את המסמכים המחייבים היטב. הם מפרטים את זכויותייך וחובותייך בעת השימוש באתר. המסמכים המחייבים עשויים להשתנות, לכן אנא התעדכן בהם מעת לעת.

אם אינך מסכים לתנאי המסמכים המחייבים, אנא הימנע משימוש באתר.

המסמכים המחייבים חלים על השימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר קצה אחר (דוגמת טלפונים ושעונים חכמים, מחשבי לוח וכו'). הם מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים, כמובן, גם לנשים.

משמעות המונח "תוכן" או "תכנים" היא כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, או כל שילוב שלהם או חלק מהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם.

על העמותה והאתר בתמצית

העמותה עוסקת בקטיף עודפי תוצרת חקלאית ואיסוף ארוחות מבושלות, מיונם וחלוקתם לנתמכים בכל רחבי הארץ.

האתר מספק מידע, תכנים ושירותים שונים הנוגעים לעמותה ולתחומי פעילותה, המיועדים לציבור הרחב וכן לבעלי עניין בתחומים שונים (כגון מידע ורישום לאירועים ולפעילות התנדבותית במסגרת העמותה, חדשות ועדכונים, דיווח על עודפי תוצרת חקלאית, מידע על פעילות העמותה בכנסת, הוראות הגעה למתקני העמותה ועוד).

האתר כולל מידע רב על העמותה, ההיסטוריה שלה, המבנה הארגוני, בעלי התפקידים בה, מודעות דרושים ועוד, ובכלל זה דוחותיה הכספיים של העמותה, מסמכי התאגדות ואישור ניהול תקין, וכן אותות ופרסים בהם זכתה העמותה.

לעמותה שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהם ובכלל זה הסרת תוכן מהאתר.

האתר כולל קישורים לפרופילים של העמותה ברשתות חברתיות שונות. תשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות כאמור נעשה על אחריותך בלבד ומטבעו הוא כפוף למסמכים המשפטיים (כגון תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות) המסדירים את פעילותם של השירותים הללו (שאינם מטעם העמותה ואינם באחריותה).
האתר עשוי לכלול מידע ותכנים בתחומים מקצועיים שונים. התכנים באתר נועדו על-מנת לספק מידע כללי והכוונה בלבד. השימוש בתכנים אלה אינו מהווה יעוץ, המלצה, חוות דעת מקצועית ואינו מהווה תחליף להתייעצות עם מומחה בתחום הרלבנטי, אם נדרש.

השימוש באתר

ניתן להשתמש באתר, בתכניו ובשירותיו, בהתאם למסמכים המחייבים. באין להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת של העמותה לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן). בין היתר –

 •  אין להשתמש באתר באופן המהווה, או העלול להוות, עבירה פלילית או עוולה אזרחית, או באופן הפוגע בזכויות העמותה, זכויותיו של צד שלישי כלשהו או במי מהוראות הדין;
 •  ניתן להשתמש באתר לצרכים אישיים (שאינם מסחריים) וחינוכיים בלבד. מובהר ששימוש למטרות מסחריות אסור מפורשות, אלא אם צוין במפורש אחרת;
 •  אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מהאתר, לרבות באתרים, ביישומים, או בכל פרסום אחר, לכל מטרה אחרת;
 •  אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר.
 •  אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר;
 •  אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה;
 •  אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה באתר ואין לפגוע להאט או להפריע לפעילותו התקינה;
 •  אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים או מידע;
 •  אין לקשר לאתר או את האתר גם תכנים אחרים מכל מקור, ובמיוחד אין לקשר לאתר או את האתר עם תכנים פוגעניים, פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לדין, או שפרסומם מנוגד לדין;
 •  אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן זהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר.
 • הינך מתחייב שכל מידע שתמסור במסגרת האתר יהיה מדויק, שלם, עדכני ומלא. כן הינך מצהיר ומתחייב שכל מידע ו/או נתון שתמסור לעמותה נמסר על ידך כדין וברשות.

דיוור פרסומי, הודעות ועלוני מידע

במידה ואישרת את המסמכים המחייבים בעת השימוש באתר, או ככל ומסרת לנו את פרטייך במקומות המיועדים לכך, מהווה אישור או מסירה זו גם הסכמה מפורשת לכך שהעמותה, או מי מטעמה, יהיו רשאים לשלוח אלייך דברי פרסומת כהגדרתם הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.
דברי הפרסומת ישלחו אלייך לפי פרטי הקשר שמסרת לנו במהלך הרישום באתר, או במקרים אחרים בהם מסרת לנו את פרטייך, כגון באמצעות טפסי יצירת הקשר באתר.
בכל עת תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע לנו על סירוב לקבל דברי פרסומת, בכלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח 'הודעת סירוב'. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שתקבל.
העמותה רשאית להשתמש בפרטי הקשר שמסרת גם לצורך משלוח תכנים אחרים. למשל תכנים שאינם מהווים 'דבר פרסומת', כגון הודעות תפעוליות ועלוני מידע שאינם דברי פרסומת.

רישום באתר

השימוש באתר אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים כלשהם.
עם זאת, האתר כולל מדורים שונים הכוללים טפסי רישום, טפסי יצירת קשר, או טפסים אחרים בהם תתבקש למסור לנו מידע ופרטים ליצירת קשר, וזאת לפי הצורך ונסיבות העניין.
חלק מטפסי הרישום הללו הם טפסים קבועים וחלקם תקופתיים, בהתאם לפעילויות העמותה השונות. לדוגמה –

 •  על-מנת לדווח לעמותה על עודפי תוצרת חקלאית, תתבקש למסור את שמך המלא, מספר טלפון, כתובת דוא"ל ואת פרטי היישוב הרלבנטי.
 •  על-מנת להירשם לקבלת עלוני המידע של העמותה, תתבקש למסור את כתובת הדוא"ל שלך בלבד.
 •  על-מנת להירשם להתנדבות בעמותה, תתבקש למסור את שמך המלא, מספר הטלפון, כתובת הדוא"ל, יישוב, לסמן את הפעילות ההתנדבותית בה תרצה להשתתף ולציין האם השתתפת בפעילות העמותה בעבר.
 •  במידה ותביע עניין באילו ממודעות הדרושים של העמותה, תתבקש לסמן את המשרה הרצויה, שמך המלא, כתובת, מספר טלפון וכתובת דוא"ל, ולצרף קובץ קורות חיים.
  מודעות דרושים, מטבען, עשויות להשתנות מעת לעת. אין בעצם פרסום מודעת דרושים בכדי להוות התחייבות של העמותה לאייש את המשרה, או להעסיק מי מהמשתמשים ששלחו קורות חיים באמצעות האתר.
  במידת הצורך ולפי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה העמותה ליצור איתך קשר ולהזמין אותך לראיון, על-מנת לבחון את התאמתך למשרה המבוקשת.
 •  על-מנת ליצור קשר מקוון עם העמותה, תתבקש למסור, בטופס יצירת הקשר, את נושא הפנייה, שמך המלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ולהשלים את תוכן הודעתך.
 •  ברישום לאירועים שונים שעורכת העמותה, תתבקש למסור את שמך המלא, כתובת הדוא"ל, מספר טלפון ומספר המשתתפים באירוע.
  הרישום באתר מותר למשתמשים בני 18 ומעלה בלבד. אתה מאשר ומצהיר כי אתה בן 18 ומעלה. במידה וטרם הגעת לגיל 18, תוכל להירשם רק באמצעות הורייך או האפוטרופוס החוקי שלך.

 

בחלק מטפסי הרישום אתה עשוי להידרש לאשר את הסכמתך לתנאי המסמכים המחייבים, או חלק מהם. תוכל להשלים את הרישום בכל אחד מהמקרים האלה לאחר מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך למסמכים המחייבים.

בעת שאתה מוסר פרטים אישיים לעמותה, עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להצטרף לפעילות המבוקשת ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך.

המידע שתמסור יישמר על-ידי העמותה. לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך, אך ללא מסירת המידע הנדרש לא תוכל להשלים את טופס הרישום הרלבנטי והמידע שמסרת לא ייקלט במערכות העמותה.

העמותה לא תעשה בפרטיך שימוש אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר [קישור למדיניות הפרטיות], המהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה.

בכל מקרה, עלייך להימנע כמובן מלשלוח לעמותה, בין אם באמצעות אילו מטפסי הרישום, או בכל דרך אחרת, תכנים ומידע מכל סוג שהוא בלתי חוקי, בעל אופי מיני בוטה, טורדני, מעליב, עוין, מזיק, מאיים, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור, מעודד ביצוע עבירה פלילית, עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, מוציא לשון הרע, פוגע בפרטיות או מהווה הפרה אחרת של הדין.

קישורים

תמצא באתר קישורים (Links) לעמודים ותכנים שונים ברשת. מרבית התכנים אלה (לרבות כל מוצר ו/או שירות הזמין בהם) אינם של העמותה ("תכני צד שלישי"). העמותה אינה שולטת או מפקחת עליהם.

הקישור לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת העמותה לתוכנם ואינה מהווה המלצה על תכני הצד שלישי, או ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בהם.

יתכן שתמצא שתכני הצד שלישי ככאלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים.

העמותה אינה אחראית לתכני הצד שלישי ולכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

מובהר שהעמותה אינה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לעמוד אינטרנט פעיל והיא רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, לפי שיקול דעתה. כן מובהר, כי יתכן ותכני הצד שלישי יהיו כפופים לתנאים, מדיניות ומסמכים אחרים. מומלץ להכיר תנאים מדיניות ומסמכים אלה קודם לשימוש בכל תכן צד שלישי.
כך למשל, האתר כולל קישור המאפשר לתרום כסף לעמותה. לחיצה על הקישור מובילה לאתר "ישראל תורמת", שהוא אתר חיצוני, תכן צד שלישי, המופעל על-ידי חברת ישראל תורמת בע"מ [ח.פ. 514228766] ולא על-ידי העמותה.
השימוש באתר "ישראל תורמת" אינו כפוף למסמכים המחייבים, אלא להסכמים המשפטיים המסדירים את פעילותו של אתר "ישראל תורמת".

פרטיות

העמותה מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים המחייבים. הואיל ומדיניות הפרטיות עשויה להשתנות, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

תכנים בעלי אופי מסחרי

העמותה עשויה להציב באתר, לפי שיקול דעתה, תכנים בעלי אופי מסחרי או פרסומי, לרבות תכנים שמקורם בתומכים ונותני חסות. תכנים אלה הינם דוגמא לתכן צד שלישי והעמותה לא תישא באחריות לתכנים בעלי אופי מסחרי שיפורסמו באתר מטעם צדדים שלישיים.

העמותה אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים.

פרסום תכנים בעלי אופי מסחרי באתר אינו מהווה המלצה לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים העשויים להיות מוצעים בהם. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר.

העמותה אינה צד לכל עסקה כזו ולא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל תוכן הכלול בו הן של העמותה בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו לעמותה להשתמש בהם.

אין להעתיק, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מאלה, על ידך או באמצעות כל צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהעמותה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

סימני מסחר ומודעות פרסומת של מפרסמים באתר (ככל שישנם, לרבות תומכים ונותני חסות) הם קניינם של מפרסמים ונותני חסות אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

העמותה מכבדת את קניינם הרוחני של אחרים. אם אתה סבור כי נעשה שימוש ביצירתך באופן הפוגע בזכויותיך, אתה מוזמן ומתבקש ליידע את העמותה על כך מיידית בכתב. צעדים שיינקטו על-ידי העמותה, ככל שינקטו, בהסתמך על מידע שיועבר לידיה, לא יהוו הוכחה להפרת זכות כלשהי.

אחריות

בכל מקום בו מפורטת הגבלה על אחריות העמותה (או היעדרה של אחריות), תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה.

השימוש באתר ובכל תוכן, או שירות בו ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

העמותה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך, למי מטעמך, או לכל צד שלישי, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר וכל תוכן ושירות הכלולים בו.

האתר ניתן לשימוש כמות שהוא. לא ניתן להתאימו לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין האתר וכל תוכן הכלול בו, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך.
כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים המתפרסמים באתר, או השימוש בהם, היא באחריותך המלאה בלבד.

העמותה אינה מתחייבת ששירותי ותכני האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי העמותה, או מפני נזקים, קלקולים או תקלות – בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל העמותה או מי מספקיה.

שיפוי

אתה מתחייב לשפות את העמותה, עובדיה, מנהליה, או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת אילו מהמסמכים המחייבים וכן בגין כל מעשה או מחדל שלך.

בנוסף, תשפה את העמותה ומי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל שימוש שעשית באתר.

שינויים והפסקת פעילות

העמותה רשאית לשנות את מבנה האתר, המראה שלו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו וכל היבט אחר הכרוך בו – בלא צורך להודיע לך על כך מראש.

שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה.
מטבעם, שינויים כאלה עשויים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

העמותה תהיה רשאית גם להפסיק בכל עת את פעילות האתר, כולו או חלקו. במידת האפשר, תפרסם העמותה הודעה מקדימה באתר על הפסקת הפעילות זמן סביר מראש.

שינוי במסמכים המחייבים

העמותה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תנאי שימוש אלה וכל אחד מהמסמכים המחייבים.
במידת האפשר, אם יבוצעו בתנאי השימוש או במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר, או שנשלח לך הודעה על כך באמצעות פרטי הקשר שמסרת לנו.
הקישורים למסמכים המחייבים המוצבים באתר יקשרו תמיד לנוסח העדכני של המסמכים המחייבים.

המשך השימוש באתר לאחר פרסום המסמכים המחייבים המעודכנים מעיד על הסכמתך להם. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות במסמכים המחייבים, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש באתר.

דין וסמכות שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהמסמכים המחייבים, או מהאתר, מוקנה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז, ישראל.

המחאה

העבירה העמותה את זכויותיה והתחייבויותיה ביחס לאתר, או כל חלק מהן, לצד שלישי, היא רשאית להמחות גם את זכויותיה והתחייבויותיה, כולן או חלקן, לפי המסמכים המחייבים.

כמשתמש באתר, אינך רשאי להמחות כל זכות או חיוב לפי המסמכים המחייבים וכן אינך רשאי לשעבד, להסב, למשכן, להשאיל או לתת זכויות כלשהן לכל צד שלישי בכל אלה. כל מעשה או מחדל בניגוד לאמור לעיל – בטלים.

פנה אלינו

העמותה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכויותיהם של משתמשי האתר.

אם אתה סבור כי העמותה פרסמה באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או המפר את זכויותיך, נא פנה אלינו ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.

מלוא הפרטים ליצירת הקשר, לרבות טופס מקוון המיועד לכך, מצויים בעמוד "צור קשר" באתר.