הפעילות שלנו בכנסת

הפעילות בכנסת ומול מקבלי החלטות

ארגון לקט ישראל פועל לקידום יוזמות חקיקה המאפשרות את המשך פעילותו של הארגון, וכן פועל כנציג העמותות להן הוא משמש ארגון גג. בנוסף לקידום יוזמות החקיקה, שואף הארגון להרחיב את המודעות לפעילותו ולחזק את השפעתו על מקבלי ההחלטות בדרגים השונים.

כדי לקדם מטרות אלו, משתתפים נציגי הארגון בדיוני הוועדות הרלוונטיים, יוזמים פגישות עם חברי כנסת, שרים, צוותים מקצועיים במשרדי הממשלה וסיורים במרכז הלוגיסטי של הארגון כדי לחשוף אותם מקרוב לפעילות הארגון ולרתום חברי כנסת, משרדי ממשלה, סיעות ומפלגות לאמץ וליישם את המלצות העיקריות של הדו"ח 'אבדן המזון והצלת המזון בישראל'.

בשנת 2020 ארח הארגון במרכז הלוגיסטי את נשיא מדינת ישראל מר ראובן ריבלין, שרים, ח"כ ואישים בכירים נוספים, קיים פגישות עם גורמים בכירים והשתתף בישיבות סיעה של המפלגות השונות בכנסת. השיח הינו מקצועי ועוסק בנושאים הבאים:

  • הכרה ביתרונות החברתיים, כלכליים וסביבתיים של הצלת המזון על ידי מקבלי ההחלטות והבנה כי הטמעת הצלת מזון כקריטריון משמעותי במבחני תמיכה ובמכרזים מטעם המדינה תשלש את התקציבים המוקצים על ידי המדינה לטובת חלוקת מזון לנזקקים.
  • הגדלת המימון הדרוש לסיוע למשפחות הנזקקות והכנסתו לבסיס תקציב המדינה על מנת שהתקציב לא יהיה תלוי במצב הפוליטי בישראל.
  • פרסום מבחן תמיכה שיסייע לעמותות חלוקת מזון גדולות כלקט ישראל, שמסייעות באופן משמעותי בחלוקת מזון לנזקקים בתקופת משבר הקורונה ומשמשות הלכה למעשה מכפיל כוח לעבודת הממשלה.
  • תמיכות המדינה בחקלאים שנקלעו גם הם למשבר בתקופת הקורונה ולמרות זאת בוחרים לתרום ולסייע לנזקקים וכן קידום רכש עודפי תוצרת חקלאית מטעם המדינה עבור נזקקים לקראת חודשי החורף בהם צפוי המשבר להחריף.

בחודש אוגוסט 2020 הוקמה, גם בזכות מאמצי הארגון, השדולה למען עמותות המגזר השלישי, שתעסוק בין היתר בביטחון תזונתי ובהצלת מזון.

החוק לעידוד הצלת עודפי מזון

מטרת החוק 'לעידוד הצלת עודפי מזון' (הידוע בכינויו "חוק השומרוני הטוב" וקיים כבר שנים בארה"ב) היא הגנה על תורמי מזון ועמותות מזון, העומדים בסטנדרטים של בטיחות מזון, מפני אחריות לנזקים שעלולים להיגרם בשל המזון שנתרם על ידם.

לאחר 10 שנים של עבודה מאומצת מול שרים, חברי כנסת וצוותים מקצועיים של משרד המשפטים, משרד הבריאות ומשרד הרווחה, נחקק החוק באוקטובר 2018.

פעילות בשיתוף משרדי הממשלה

משרד הרווחה

לאור בעיית אי הביטחון התזונתי, ולאור הפעילות המתמשכת של משרד הרווחה בניסיון למצוא פתרון יעיל, מכובד ומכבד לטיפול בבעיית אי הביטחון התזונתי, יזם שר הרווחה באמצעות מנכ"ל משרדו שולחן עגול בין-משרדי יחד עם עמותות מהמגזר השלישי. מטרתו לקדם מיזם שיטפל בביטחון התזונתי גם באמצעות הצלת עודפי מזון. נציגי לקט ישראל היוו גורם משמעותי ופעיל בדיוני השולחן העגול.

המיזם הלאומי לביטחון תזונתי בשיתוף אשל ירושלים ולקט ישראל, החל בפברואר 2017 ובמסגרתו מספק הארגון סלי פירות וירקות וסל מוצרים יבשים מידי חודש למשפחות נזקקות בעשרות ישובים שנבחרו ע"י משרד הרווחה.

המשרד להגנת הסביבה

דו"ח אבדן והצלת מזון לשנת 2019, עוסק ביתר פירוט בהשלכות הסביבתיות של אבדן והצלת המזון, ומציע הצעות למדיניות ליישום ופתרונות. הדוח נכתב ונערך במיזם משותף עם המשרד להגנת הסביבה, שהינו שותף מלא לכתיבתו ולנתונים המופיעים בו. 

משרד החקלאות 

לאחר דיאלוג מתמשך בין משרד החקלאות ללקט ישראל ובשל הצורך שעלה מהשטח הוחלט להתחיל בתוכנית ייעודית שתתמוך בפזורה הבדואית בנגב.

במסגרת תכנית זו החל משנת 2017, מספק לקט ישראל עשרות אלפי טונות של ירקות ופירות מידי שבוע למספר מרכזים בפזורה הבדואית.  במסגרת התכנית מועסקים פועלים מהפזורה הבדואית בפעילות קטיף ונערכות סדנאות בנושא תזונה נבונה מותאמת לקהילה ולתרבות הבדואית. המיזם מאפשר לארגון לקדם ולהעמיק את פעילותו בתחומים של: ביטחון תזונתי, תזונה בריאה בתקציב מוגבל וכן הקצאת משאבים לתחום התעסוקה.

משרד הבריאות 

כדי להבטיח את המשך הפעילות של לקט ישראל ועמותות המזון העוסקות בחלוקת מזון מבושל , מקיים הארגון קשר מקצועי עם הצוות המקצועי של משרד הבריאות בנוגע לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון). פעילות העמותה חוסה עדיין תחת פטור זמני, ומתקיימים דיונים עם משרד הבריאות והעמותות הפועלות בשטח לצורך קביעת הקודקס המקצועי לפעילות איסוף מזון על ידי עמותות וארגוני החברה האזרחית. נציגי לקט ישראל משתתפים בדיונים אלו.

  • בשנת 2017 הצטרף הארגון כחבר באחודה לאורח חיים בריא שמטרתה לשמש גוף על לארגוני החברה האזרחית המקדמים אורח חיים בריא, ולמנף את כוחם המשותף, לקידום מדיניות, שמבטיחה תזונה נכונה ואורח חיים פעיל, לכל תושבי המדינה.
  • תזונאית הארגון שותפה לדיונים המתקיימים במסגרת המועצה לביטחון תזונתי, בנושאים הקשורים לנושא התזונה באוכלוסיות מוחלשות.