הפעילות שלנו בכנסת

ארגון לקט ישראל פועל לקידום יוזמות חקיקה המאפשרות את המשך פעילותו של הארגון, וכן פועל כנציג העמותות להן הוא משמש ארגון גג.

כדי לקדם מטרות אלו, משתתפים נציגי הארגון בדיוני הוועדות הרלוונטיים,  יוזמים פגישות עם חברי כנסת, שרים, צוותי מקצועיים במשרדי הממשלה וסיורים במרכז הלוגיסטי של הארגון כדי לחשוף אותם מקרוב לפעילות הארגון ולרתום חברי כנסת, משרדי ממשלה, סיעות ומפלגות לאמץ וליישם את המלצות העיקריות של הדו"ח לאובדן המזון והצלת המזון בישראל

בנוסף לקידום יוזמות החקיקה, שואף הארגון להרחיב את המודעות לפעילותו ולחזק את השפעתו על מקבלי ההחלטות בדרגים השונים.

החוק לעידוד הצלת עודפי מזון

מטרת החוק 'לעידוד הצלת עודפי מזון' (הידוע בכינויו "חוק השומרוני הטוב" וקיים כבר שנים בארה"ב) היא הגנה על תורמי מזון ועמותות מזון, העומדים בסטנדרטים של בטיחות מזון, מפני אחריות לנזקים שעלולים להיגרם בשל המזון שנתרם על ידם.

לאחר 10 שנים של עבודה מאומצת מול שרים, חברי כנסת וצוותים מקצועיים של משרד המשפטים, משרד הבריאות ומשרד הרווחה, נחקק החוק באוקטובר 2018. למידע נוסף אודות החוק.

פעילות בשיתוף משרדי הממשלה

משרד הרווחה: לאור בעיית אי הביטחון התזונתי, ולאור הפעילות המתמשכת של משרד הרווחה בניסיון למצוא פתרון יעיל, מכובד ומכבד לטיפול בבעיית אי הביטחון התזונתי, יזם שר הרווחה באמצעות מנכ"ל משרדו שולחן עגול בין-משרדי יחד עם עמותות מהמגזר השלישי. מטרתו לקדם מיזם שיטפל בביטחון התזונתי גם באמצעות הצלת עודפי מזון. נציגי לקט ישראל היוו גורם משמעותי ופעיל בדיוני השולחן העגול.

המיזם הלאומי לביטחון תזונתי בשיתוף אשל ירושלים ולקט ישראל, החל בפברואר 2017 ובמסגרתו אנו מספקים סלי פירות וירקות וסל מוצרים יבשים מידי חודש למשפחות נזקקות בעשרות ישובים שנבחרו ע"י משרד הרווחה.

משרד החקלאות: לאחר דיאלוג מתמשך בין משרד החקלאות ללקט ישראל ובשל הצורך שעלה מהשטח הוחלט להתחיל בתוכנית ייעודית שתתמוך בפזורה הבדואית בנגב.

במסגרת תכנית זו החל משנת 2017, מספק לקט ישראל עשרות אלפי טונות של ירקות ופירות מידי שבוע למספר מרכזים בפזורה הבדואית.  פעילות זו הוכתרה כהצלחה לאור המשובים החיוביים שהתקבלו מהשטח והוחלט להרחיבה.

להלן כלל הפעילויות המתוכננות:

  • העסקה של פועלים מהפזורה הבדואית בפעילות קטיף (בעיקר בדרום הארץ).
  • חלוקת מזון למרכזי חלוקה.
  • תכנית סדנאות בנושא תזונה נבונה מותאמת לקהילה ולתרבות הבדואית.
  • אספקת תשתיות בסיסיות לנקודות החלוקה

המיזם מאפשר לארגון לקדם ולהעמיק את פעילותו בתחומים של: ביטחון תזונתי, תזונה בריאה בתקציב מוגבל וכן הקצאת משאבים לתחום התעסוקה.

משרד הבריאות: כדי להבטיח את המשך הפעילות של לקט ישראל ועמותות המזון העוסקות בחלוקת מזון מבושל , ממשיך הארגון לקיים קשר מקצועי עם הצוות המקצועי של משרד הבריאות בנוגע לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון). בשנת 2017, הוקם העמוד באתר משרד הבריאות בו צריכות העמותות להירשם כדי לקבל את הפטור הזמני. בשנת 2019 יחלו דיונים בין משרד הבריאות לעמותות הפועלות בשטח לצורך קביעת הקודקס המקצועי לפעילות איסוף מזון על ידי עמותות וארגוני החברה האזרחית. נציג לקט ישראל ישתתף בדיונים אלו.

  • בשנת 2017 הצטרף הארגון כחבר באחודה לאורח חיים בריא שמטרתה לשמש גוף על לארגוני החברה האזרחית המקדמים אורח חיים בריא, ולמנף את כוחם המשותף, לקידום מדיניות, שמבטיחה תזונה נכונה ואורח חיים פעיל, לכל תושבי המדינה.
  • תזונאית הארגון שותפה לדיונים המתקיימים במסגרת המועצה לביטחון תזונתי, בנושאים הקשורים לנושא התזונה באוכלוסיות מוחלשות.