מחלקות הארגון

ארגון לקט ישראל הינו ארגון לוגיסטי מורכב במיוחד. על מנת שנוכל למלא את משימתנו על הצד הטוב ביותר, פועלות מחלקות הארגון במגוון תחומים שונים, תוך שיתוף פעולה מפרה זו עם זו.

על מחלקות הארגון ופעילותן:

לקט חקלאי

מחלקת הלקט החקלאי של לקט ישראל הינה יוזמה יחידה במינה בישראל, ומהבודדות מסוגה בעולם כולו. הלקט החקלאי עוסק בהצלת תוצרת חקלאית מזינה וראויה למאכל. קרי, קטיף ואיסוף יבולים המיועדים להשמדה אף על פי שהם טריים ומזינים.

לוגיסטיקה

האתגר של מערך הלוגיסטיקה של לקט ישראל הוא העברת תרומות המזון מאינספור נקודות בארץ לאינספור נקודות אחרות, תוך שמירה על חיוניות המזון ובעלויות תפעוליות מינימליות שיצדיקו בהיבט הכלכלי – את עצם הפעולה.

 

עמותות

מחלקת עמותות אחראית על הקשר השוטף בין ‘לקט ישראל’ לבין מאות עמותות ‘חבר לקט’ ברחבי הארץ.

 

מתנדבים

מחלקת המתנדבים אחראית על גיוס, קליטה, השמה, הפעלה, ליווי ושימור מתנדבים, ועל התאמת עבודתם לפעילויות ולצרכים השונים של הארגון.

 

תזונה ואיכות

מחלקת תזונה ואיכות מזון הוקמה במטרה להבטיח לנתמכים וילדיהם מזון בריא וחותרת לשיפור מתמיד של איכות ובטיחות תזונתם של הנתמכים.

משאבי אנוש

מחלקת משאבי האנוש אמונה על גיוס העובדים המתאימים ביותר, שימור העובדים הקיימים, הדרכות והכשרות לעובדים ועל פיתוח וחיזוק התרבות הארגונית.

משאבים

מחלקת משאבים יוזמת ומנהלת את מגוון גיוס הכספים מגופים, קרנות, חברות ואנשים פרטיים באופן שוטף, ומייצרת בסיס כלכלי איתן המאפשר לארגון לקיים את פעילות הצלת המזון ולהרחיבה.

שיווק

מחלקת השיווק פועלת במספר ערוצים להרחבת המודעות וחיזוק המוניטין החיובי של לקט ישראל בקרב הציבור בכלל וכן בקרב מובילי דעה ומקבלי ההחלטות בציבור הישראלי בפרט.