בקשת הצטרפות עמותה כ"חבר לקט"

בלקט ישראל אנו בודקים כל בקשה ופניה המגיעה אלינו.

לידיעתכם תנאי סף לפעילות עמנו הינו קיום אישור ניהול תקין וטופס 46 בתוקף.

אנא מלא/י את הפרטים הבאים :