דוחות כספיים

ארגון לקט ישראל הינו גוף עצמאי ובלתי תלוי. תקציב הארגון מבוסס רובו ככולו מתרומות מהמגזר העסקי, קרנות, פדרציות ותורמים פרטיים בארץ ובעולם. לקט ישראל מתנהל בשקיפות מלאה ופתוח לכל ארגון או אדם פרטי המבקשים לתמוך בפעילות על בסיס קבוע או באופן חד פעמי.

אנו מאמינים שההצלחה שלנו כארגון גג לאיסוף והפצת עודפי מזון למאות עמותות ברחבי הארץ מחייבת אמון מלא, כנות, מקצוענות ויושרה. כך נוכל לייצר יחד עשייה משמעותית, רחבה ויציבה, שתוכל להעניק סיוע מרבי ולהביא לשינוי. כחלק מהשקיפות בה אנו דוגלים, מצאנו לנכון לחשוף את פרטי ההתנהלות הכספית של הארגון, וכן את הדוחות הכספיים והמאזנים, המבוקרים על ידי משרד רואה החשבון של הארגון.

לקבלת דוחות כספיים שנתיים משנים עברו, נא צרו קשר במייל: [email protected]

financialReport