מחלקת הלקט החקלאי

מחלקת הלקט החקלאי של לקט ישראל הינה יוזמה יחידה במינה בישראל, ומהבודדות מסוגה בעולם כולו. הלקט החקלאי עוסק בהצלת תוצרת חקלאית מזינה וראויה למאכל. קרי, קטיף ואיסוף יבולים המיועדים להשמדה אף על פי שהם טריים ומזינים.

מדי שנה מושמדים בישראל עשרות אלפי טונות של תוצרת חקלאית מזינה – שיכולה לשמש כמזון טרי, בריא ואיכותי לאוכלוסיות הזקוקות לו. הסיבות להשמדת יבולים, בעולם כמו גם בישראל, הן רבות ומגוונות ונמצאות בכל השלבים של שרשרת האספקה. לרוב, סיבות אלו קשורות להיבטים כלכליים כגון: כמות יבול גדולה מדי של תוצרת חקלאית, מחירי שוק נמוכים מאוד, פגמים אסתטיים ועוד.

לשם הצלת התוצרת החקלאית, פועל הלקט החקלאי לפי מודל הכולל יצירת קשר ישיר ורצוף עם חקלאים ובתי אריזה בכל רחבי הארץ, איסוף מידע על יבולים שאינם מתאימים לשיווק ושליחת אנשיו לשטח, כדי לקטוף ולאסוף את היבולים ישירות מהשדות, מהמטעים ומבתי האריזה. כל זאת במטרה להציל תוצרת חקלאית, טרייה, איכותית מזינה ומגוונת מדי יום להעבירה לכ-175,000 נתמכים באמצעות עמותות בכל רחבי הארץ.

בשנת 2017 הציל ארגון לקט ישראל באמצעות מחלקת הלקט החקלאי 14,300 טון של תוצרת חקלאית. התוצרת נתרמה על ידי כ-600 חקלאים ובתי אריזה ברחבי הארץ והיוותה 82% מכלל תרומות המזון שנאספו על ידי הארגון במהלך השנה.

לקט גידול עצמי

חלקת הלקט החקלאי מצילה כמויות גדולות של יבולים המיועדים להשמדה, אך הסוגים והכמויות של התוצרת הזמינה הם אקראיים ולפיכך לא ניתן לבסס עליהם תכנית חלוקה קבועה ומתוכננת. מסיבה זו יזם הארגון את פעילות הגידול העצמי, המנוהלת ע”י מחלקת הלקט החקלאי, ומאפשרת גידול, יזום ותכנון מקדים של תוצרת חקלאית שנועד להבטיח לנתמכים אספקה סדירה, איכותית ומגוונת של תוצרת חקלאית, בכל ימות השנה.

כחלק שוטף מפעילות הגידול העצמי מקיימת המחלקה קטיף ואיסוף תוצרת חקלאית ייחודיים. פעילות הקטיף נערכת באתרי גידול ייעודיים בשילר, בנימינה ובנהלל, נעשית בעיקרה בידי מתנדבים ומשמשת כמנוע משמעותי לקידום ההתנדבות והמודעות לפועלו של הארגון.

בזכות לקט גידול עצמי, התווספו במהלך שנת 2017 כ- 1,400 טון המהווים כ-7% מסך התוצרת החקלאית שהועברה באמצעות העמותות, לאלו הזקוקים לה.

מודל פעילות הלקט החקלאי

מוקד הלקט: קשר מתמיד עם חקלאים בכל הארץ

מוקד טלפוני ייעודי וממוחשב שמטרתו הרחבת שיתופי הפעולה שלהלקט החקלאי באמצעות  יצירה ושימור קשרים עם המגזר החקלאי. המוקד מאויש על ידי צוות של מוקדניות ואחראית ופועל במספר מישורים: עדכון חקלאים באופן יזום אודות הפרויקט וייעודו, קבלת מידע מחקלאים על היבול בשטח והנעתם לתרומת תוצרת שאינה מתאימה לשיווק. בדרך זו מגדיל המוקד בהתמדה את מאגר החקלאים התורמים. כמו כן, קולט המוקד פניות יזומות מחקלאים המעוניינים לתרום יבול עודף, ואוסף מידע על תוצרת חקלאית מתאימה וזמינה מגופים וחברות העוסקים בתחום. כל מידע על יבולים זמינים לאיסוף ולקטיף מועבר מידית לטיפול רכזי השטח.

בלקט החקלאי פועלים רכזי שטח המחולקים על פי איזורים גיאוגרפיים ואחראים על הניהול המקצועי של הקטיף בשדות ובמטעים. רכזי השטח, פוגשים את החקלאים בשטח, בעקבות המידע שהתקבל מהמוקד, מפתחים עימם קשרים ושיתופי פעולה במטרה לגייסם כתורמים. בנוסף, מתאמים הרכזים ומפקחים על עבודת הקטיף ואיסוף התוצרת שנקטפה מהשדות ומהמטעים. עבודת הקטיף נעשית על ידי קוטפים מקצועיים המועסקים על ידי לקט ישראל. בעת הצורך, מעסיק הפרויקט  גם קוטפים באמצעות קבלנים חיצוניים.

agriculture 3

התוצרת שנקטפת בשדות במטעים ונאספת בבתי האריזה, משונעת באמצעות המשאיות של לקט ישראל אל המרכז הלוגיסטי. מהם נשלחת התוצרת, בזכות פעילות מחלקת עמותות, למאות עמותות שמחלקות אותה לאוכלוסייה הזקוקה לה בכל רחבי הארץ.