תרומה באמצעות הדואר

ניתן לתרום בהמחאה ישירות לארגון או לסניפיו ברחבי העולם.

לפקודת לקט ישראל
הכתובת למשלוח:
לקט ישראל
ת.ד. 2297
רעננה

תרומות במטבע ארה”ב (US$) יש לרשום לפקודת “American Friends of Leket Israel”.
הכתובת למשלוח:

American Friends of Leket Israel
P.O. Box 2090 Teaneck, NJ 07666-1490

תרומות במטבע קנדי (CAD$) יש לרשום לפקודת: Leket Canada
הכתובת למשלוח:

Leket Canada
P.O. Box 63057, University Plaza RPO, Dundas, ON L9H 6Y3

תרומות במטבע אנגלי (GBP) ש לרשום לפקודת Leket UK
הכתובת למשלוח:

Leket UK
CP House
Otterspool Way
Watford
WD25 8HP