תרומה מקוונת ללקט ישראל

תשלום מאובטח

טופס התשלום המאובטח עומד בתקן PCI, תקן האבטחה הבינלאומי המחמיר ביותר להגנה על פרטי האשראי שלכם.

שימו לב:

הפרטים המופיעים בטופס זה יודפסו על גבי הקבלה שתופק בגין תרומתך.

תרומות ניתנת לזיכוי במס בישראל (ס' 46) ובארה"ב (501c3), באנגליה, באוסטרליה ובצרפת.